Automatyczne sterowanie ogrzewaniem

Automatyczne sterowanie jest możliwe tylko w przypadku . wymuszonego obiegu wody w zładzie grzejnym. Najprostszy system sterowania ogrzewaniem, tzw. sterowanie jednostopniowe, polega na tym, że dopływ do szklarni czynnika grzejnego (gorąca woda czy para) jest zamykany lub otwierany w sposób automatyczny. W tym celu wystarczy zainstalować na przewo­dzie zasilającym zawór elektromagnetyczny sterowany przez czujnik temperatury termometr , kontaktowy lub dokładny termostat. Ponieważ termometr kontaktowy, ze względu na swoją konstrukcję, może zamykać obwody elektryczne jedynie o bardzo małej mocy (do 30 |aA), trzeba dla uzyskania użytko­wej mocy zastosować dodatkowo dwustopniowy przekaźnik elektryczny. Dla zapewnienia warunków bezpieczeństwa termo­metr kontaktowy powinien pracować na zmniejszonym napię­ciu do 24 VDo sterowania takim prostym' układem automatyki zamiast termometrów kontaktowych mogą być również" użyte czujniki termistorowe.