Kontrola temperatury powietrza

Najprostszym przyrządem do kontrolowania temperatury po­wietrza jest termometr pokojowy zawieszony na takiej wyso­kości, do jakiej wyrastają rośliny. Jest to bardzo ważne, ponie­waż zależnie od wysokości pomiaru różnica w odczytywanych temperaturach może dochodzić nawet do kilku stopni, co nie jest obojętne dla uprawianych roślin. Używane ^ermometry, zwłaszcza tanie, popularne, powinny być -sprawdzane przez po­równanie z termometrem wzorcowym.

Dla zorientowania się w minimalnych i maksymalnych tem­peraturach, jakie wystąpiły' w pomieszczeniu produkcyjnym w pkreślonym czasie, można stosować termometry maksymal-no-.minimalne. Tego typu termometr ma dwie rurki wskaźniko­we z oddzielnymi skalami temperatur dla każdej z nich; w każdej rurce znajduje się metalowy pręcik przesuwany w jedną tylko stronę przez słupek rtęci i pozostający w skrajnym, półożeniu, do jakiego w określonym czasie został przesunięty. W związku z tym zawsze na termometrze można odczytać, jaka najniższa czy najwyższa temperatura wystąpiła np. w czasie nocy. Po wykonaniu odczytu pręciki wskaźnikowe temperatur sprowadza się do aktualnego poziomu temperatur za pomocą magnesu.