Kontrola wilgotności powietrza

Przy uprawie niektórych roślin wilgotność powietrza w szklarni odgrywa zasadniczą rolę zarówno ze względu na zapy­lanie kwiatów, jak i infekcję roślin przez grzyby czy bakterie chorobotwórcze.

Najprostszym i dla potrzeb produkcji ogrodniczej wystar­czająco dokładnym przyrządem do mierzenia wilgotności wzglę­dnej powierzchni w szklarni jest higrometr włosowy. Znacznie dokładniejszy jest psychrometr aspiracyjny (Ass-manna), w którym zastosowano 2 termometry: jeden suchy, dru­gi tzw. wilgotny, ze zbiornikiem rtęci owiniętym gazą nasyconą wodą' (koniec gazy zanurzony jest w wodzie znajdującej się w szklanym zbiorniczku pod termometrem).

Dla określenia wilgotności względnej powietrza odejmuje się od wartości odczytowej na termometrze suchym wartość odczy­taną na termometrze wilgotnym i na tablicy psychrómetrycznej wyszukuje się względną wilgotność powietrza odpowiadającą tej różnicy.