Najnowsze urządzenia do sterowania

Najnowsze urządzenia do automatycznego sterowania tem­peraturą w szklarni są skomplikowane i chronione patentami poszczególnych specjalistycznych firm. Zasada działania tych urządzeń polega albo na sterowaniu wielostopniowym elemen­tami roboczymi, które regulują przepływ czynnika grzejnego do zładu grzejnego w szklarni, albo na tzw. sterowaniu proporcjo­nalnym, w którym regulacja ogrzewania i regulacja wietrzenia szklarni są połączone w jeden system. W jeden system steru- , jacy są więc włączone takie elementy, jak; termostat umiesz­czony wewnątrz szklarni, termostat umieszczony poza szklarnią, czujnik reagujący na szybkość wiatru, czujnik reagujący na intensywność światła, a czasem również humidostat znajdujący się w szklarni. Reakcje poszczególnych elementów sterujących są przekazywane do centralnego integratora elektronicznego, który steruje bezpośrednio regulacją ogrzewania i wietrzenia. . Obsługa polega na zaprogramowaniu temperatury i wilgotności powietrza, które są utrzymywane ściśle na wymaganym poziomie.