Nawadnianie przy niskim ciśnieniu wody

Nawadnianie kroplowe. System ten staje się. coraz bardziej popularny w produkcji ogrodniczej. Polega on na tym, że do każdej rośliny doprowadzona jest plastykowa rurka nawadnia­jąca o średnicy od 0,5 do 1,0 mm {rys. 58), umocowana za po­mocą uchwytu do małego palika "wbitego w ziemię tuż przy roślinie. Kapilary nawadniające poszczególne rośliny zasilane są w wodę z półelastycznych rurek polietylenowych o .średnicy 15—20 mm, zależnie od długości ciągów nawadniających. W rur­ce _ zasilającej wywiercone są w odległościach dostosowanych do rozstawy roślin otwory b średnicy minimalnie mniejszej od średnicy, kapilarów; do tych otworów wciskane są, kapilary. Rurki zasilające zamknięte są na końcach i połączone z insta­lacją wodociągową za pomocą rurek o małej średnicy, których celem jest zmniejszenie ciśnienia wody w 'rurkach nawadniają­cych do 20—70 cm słupa wody, zależnie od wysokości umiesz­czenia rurek nawadniających.