Nawadnianie roślin

Nawadnianie w szklarniach czy tunelach foliowych jest za­biegiem niezwykle ważnym zarówno ze względu na utrzymanie równomiernej wilgotności gleby, jak i na zwiększenie wilgo­tności powietrza {niebezpieczeństwo chorób grzybowych).

Stałe urządzenia nawadniające są wyposażeniem koniecz­nym w każdym obiekcie produkującym warzywa pod szkłem lub folią, ponieważ pozwalają nawadniać rośliny we właściwym czasie, a poza tym zmniejszają' nakłady pracy na tę czynność.

W szklarniach czy tunelach foliowych można stosować na-' stępujące sposoby nawadniania.

1. Nawadnianie przy, wysokim ciśnieniu wody, polegające na zastosowaniu dysz rozpylających wodę, na rośliny lub na glebę. System ten wydatnie zwiększa wilgotność powietrza.

2. Nawadnianie nie powodujące zwilżania roślin, pracujące przy bardzo niskim ciśnieniu wody.