Ogrzewania podłoża w szklarni

 

W wielu krajach stosuje się ogrzewanie podłoża w szklarni. Ogrzewanie takie pozwala zarówno na optymalizację tempera­tury gleby, jak również w wydatnym stopniu przyspiesza i zwię­ksza plonowanie roślin, wyklucza nieprawidłowości w rozwoju roślin wymagających wyższych temperatur gleby. Wymienić tu przede wszystkim trzeba ogórek i' pomidor, które są u nas podstawowymi warzywami w uprawie szklarniowej.

Właściwa temperatura podłoża zapewnia prawidłowy rozwój korzeni, eliminując dysproporcje w wielkości systemu korze­niowego i nadziemnej części rośliny, co bardzo często jest po­wodem więdnięcia roślin podczas intensywniejszego nasłonecz­nienia, a w następstwie zasychania lub .opadania kwiatów. Ogrzewanie podłoża w szklarniach czy tunelach foliowych ma tym większe znaczenie, im uprawy są wcześniejsze. Bowiem im wcześniej rozpoczyna się riodukcję, tym nasłonecznienie jest , mniej intensywne, temperatury zewnętrzne niższe, a tym sa­mym temperatura podłoża również niższa.